Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Fotografia

Zbierka fotografií žiakov sa nachádza na stránke FOTOGRAFIA
 
 
 
 

Fotografia