Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Pavučinky

Farebné bavlnky a špajdľa alebo tenšie rovné konáriky a pestrofarebné jesenné pavučinky pripravíme hravo.