Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Reinterpretácia ilustrácie Ľ. Fullu

Ľudovít Fulla – ilustrátor rozprávok a maliar s vlastným štýlom. Kubizmus

Sovička

Žabiak

Kačička

Žirafa

Žralok

Zvieratko

...