Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

2016/17

Na tomto mieste sú k nahliadnutiu výtvarné práce našich žiakov, ktoré sme zaslali do rôznych výtvarných súťaží v školskom roku 2016/17. Niektoré uspeli, niektoré na výsledok stále čakajú a niektorú sa len zúčastnili ;)