Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Ježkovia

Ježkovia sú pripravené z PET fľaše oblepenej lepiacou páskou a pichliačiky majú z bukvicových škrupiniek. Ešte zopár červených šípok a svoje zimné zásoby si môžu smelo odniesť do brlôžka ;).