Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Jesenné aranžovanie 2016/17

Jeseň je krásne obdobie, ktoré ponúka veľa možností i pre výtvarnú tvorbu. Nie sú to len pestrofarebné listy, ktorých teplé farby sa snažíme zachytiť v našich maľbách. Je to i monžstvo materiálu, ktoré nám príroda prináša práve teraz, na jeseň - gaštany, oriešky, šípky, hríbiky, bukvice, makovice... Čo ale s tým? :)

Zúčastnili sme sa aranžérskej súťaže CVČ Junior na tému Jesenné aranžovanie, v ktorej súťažiaci aranžujú v rámci stanoveného časového limitu. Kristína Dovalová, žiačka 6. ročníka, vytvorila jesenný venček z prútia, makovičiek, šípok i lístia. Porotu práca zaujala natoľko, že jej udelili cenu Centra voľného času za najkrajší aranžmán. A tak naša Kristínka už po tretí krát v tejto aranžérskej súťaži získala cenu CVČ. Gratulujeme jej a tešíme sa.