Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

PodeľME sa NAVZÁJOM

Toto miesto bude slúžiť k vkladaniu obrázkov Vašich nápadov a výtvarných prác, ktoré realizujete s deťmi na školách. Stane sa tak inšpiráciou pre všetkých, ktorí sem nahliadnu.
Minimálne jednu fotografiu práce odošlete pomocou formulára nižšie, kde je potrebné uviesť meno, mail, nahrať obrázok a nepovinne stručný opis techniky, procesu vytvorenia práce, prípadne potrebného materiálu ;). Po doručení bude obrázok aj s opisom a Vašim menom nahratý na stránku do BANKY NÁPADOV A INŠPIRÁCIÍĎakujem ;)
 

BANKA NÁPADOV A INŠPIRÁCIÍ

Formulár na posielanie fotografií výtvarných prác

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor