Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Galéria v škole

 

  • pokus o vlastné výtvarné vyjadrenie, resp. vyjadrenie pocitov, nálad, predmetov, vecí, ktoré mám rád, myšlienok... pomocou výtvarnej práce, resp. hľadanie cesty k výtvarnému vyjadreniu sa s použitím ľubovoľnej techniky, štýlu, materiálu.
  • kombinácia rôznych štýlov výtvarného vyjadrovania, diskusia o vytvorených výtvarných dielach a umenie inštalácie a prezentácia vlastných výtvarných prác

Naše práce v súťažiach

1 | 2 >>

...pracujeme...

...naše práce v procese...