Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

Vesmír očami detí 2019

Na súťaž pripravujú svoje práce