Ing. Lucia Dovalová

učiteľka chémie a výtvarnej výchovy

dovalova.lucka@gmail.com

Jesenné aranžovanie 2019

Jeseň svojou pestrosťou ponúka nekonečné možnosti k aranžovaniu. Je potrebné sa len správne rozhodnúť, vybrať si materiály spolu ladiace, najlepšie priamo z prírody. Siahli sme teda po dreve, listoch, sušených kvetoch, hubách i machu. Netradičné jesenné aranžmány Karolínky a Kristínky zo VI.A triedy, ktoré vytvorili počas hodinky aranžovania v priestoroch Robotníckeho domu v B. Bystrici v aranžérskej súťaži Jesenné aranžovanie Centra voľného času Junior (pod záštitou Mesta B. Bystrica) boli mimoriadne úspešné. 
  • Karolínka Kántorová - Drevené jabĺčko - 2. miesto v 1. kategorii
  • Klárika Dovalová - Rozkvitnutá drevená huba - Cena mesta
Na dievčatá som veľmi hrdá a srdečne im gratulujem ;).