Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

 ČO JE NOVÉ ?

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

    

  

   

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

  
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

     

     

     

     

      

      

      

      

       

      

      

      

       

        

       

       

       

       

     

      

       

           

        

          

            

 

V tvorbe pre deti i vo výtvarnej výchove nápadov nikdy nie je dosť.

Za tých pár rôčkov, čo s deťmi pracujem a tvorím, sa mi vytvorila už celkom pekná zbierka, keďže všetko fotografujem a dokumentujem. Skromne si želám, nech táto moja zbierka prác, či mojich či detičiek - mojich alebo s ktorými pracujem - na besiedke, TABITE, krúžku šikovných ručičiek, v škole na výtvarnej či v ZUŠ..., slúži vám všetkým ako inšpirácia ;)

Neponúkam postupy, pretože si myslím, že výtvarníkovi stačí nápad, pohľad, malé nakopnutie a vie si ďalej poradiť :)

Práce sú rozdelené podľa techník alebo zamerania či ročného obdobia, ktorého sa týkajú. Verím, že nájdete, čo hľadáte.

 

Obrázky a informácie postupne dopĺňam...

 

ZO školskej lavice

školský časopis ZŠ s MŠ Badín

Školský rok 2017 - 2018
 
Školský rok 2016 - 2017

 
Školský rok 2015 - 2016
 

 

Naše práce

Záznamy: 1 - 4 zo 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PODĽA BOŽEJ MAPY            MLADÝ CHEMIK