Ing. Lucia Dovalová

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, BADÍN

dovalova.lucka@gmail.com

VÝTVARNÉ PRÁCE

Asambláž

- vliepanie priestorových predmetov (konárik, list, korálka...) do obrazu